میکسر بی سیم 12 کانال کنترلی 1500 وات    دسته بندی: انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
میکسر بی سیم 12 کانال کنترلی
 1500 وات 
 950.000 تومان


ابر تگ‌ها: میکسر نور, میکسر بی سیم, میکسر کنترلی, میکسر بیسیم, میکسر بیسیم 12 کانال, میکسر بی سیم 12 کانال

میکسر بی سیم 12 کانال کنترلی 1000 وات    دسته بندی: انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
میکسر بی سیم 12 کانال کنترلی 1000 وات
 
 990.000 تومان


ابر تگ‌ها: میکسر نور, میکسر بی سیم, میکسر کنترلی, میکسر بیسیم, میکسر بی سیم 12 کانال, میکسر بیسیم 12 کانال

میکسر بی سیم 4 کانال 1000 وات    دسته بندی: رقص نور خانگی / انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
میکسر بی سیم 4 کانال 1000 وات
 
 395.000 تومان


ابر تگ‌ها: میکسر نور, میکسر بی سیم, میکسر بیسیم, میکسر بی سیم 4 کانال, میکسر بیسیم 4 کانال, میکسر کنترلی