میکسر بی سیم 12 کانال کنترلی 1500 وات    دسته بندی: انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
میکسر بی سیم 12 کانال کنترلی
 1500 وات 
 950.000 تومان


ابر تگ‌ها: میکسر نور, میکسر بی سیم, میکسر کنترلی, میکسر بیسیم, میکسر بیسیم 12 کانال, میکسر بی سیم 12 کانال

میکسر بی سیم 12 کانال کنترلی 1000 وات    دسته بندی: انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
میکسر بی سیم 12 کانال کنترلی 1000 وات
 
 990.000 تومان


ابر تگ‌ها: میکسر نور, میکسر بی سیم, میکسر کنترلی, میکسر بیسیم, میکسر بی سیم 12 کانال, میکسر بیسیم 12 کانال

میکسر بی سیم 4 کانال 1000 وات    دسته بندی: رقص نور خانگی / انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
میکسر بی سیم 4 کانال 1000 وات
 
 395.000 تومان


ابر تگ‌ها: میکسر نور, میکسر بی سیم, میکسر بیسیم, میکسر بی سیم 4 کانال, میکسر بیسیم 4 کانال, میکسر کنترلی

دستگاه کنترلر دی ام ایکس نورپردازی 512 اقتصادی (DMX 512 CONTROLLER)    دسته بندی: انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
دستگاه کنترلر دی ام ایکس 
 
نورپردازی 512 اقتصادی
 
(DMX 512 CONTROLLER)
 1.190.000 تومان


ابر تگ‌ها: دی ام ایکس, میکسر نور, کنترلر دی ام ایکس, کنترلر DMX 512, دستگاه کنترلر DMX 512, کنترلر, DMX 512

دستگاه کنترلر دی ام ایکس نورپردازی 512 (DMX 512 CONTROLLER)    دسته بندی: انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
دستگاه کنترلر دی ام ایکس 
 
نورپردازی 512
 
(DMX 512 CONTROLLER)
 
 2.390.000 تومان


ابر تگ‌ها: دی ام ایکس, میکسر نور, DMX 512, کنترلر دی ام ایکس, کنترلر DMX 512, دستگاه کنترلر DMX 512, کنترلر

میکسر نور حرفه ای 16 خط    دسته بندی: انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
 
 میکسر نور حرفه ای 16 خط
 
 
 2.490.000 تومان


ابر تگ‌ها: میکسر نور, میکسر نور 16 خط

کنترلر حرفه ای دسلایت 1536 کانال Daslight gzm 4    دسته بندی: انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
کنترلر حرفه ای دسلایت 1536 کانال
Daslight gzm 4 
 5.750.000 تومان


ابر تگ‌ها: دی ام ایکس, میکسر نور, دسلایت, daslight, daslight gzm 4, کنترلر دسلایت, دسلایت 1536 کانال

کنترلر دی ام ایکس 16 خط 32 کانال    دسته بندی: انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 


کنترلر دی ام ایکس 16 خط 32 کانال
 
   
  
ویدئو در قسمت "اطلاعات بیشتر" اضافه شد.
 ناموجود


ابر تگ‌ها: دی ام ایکس, میکسر نور

کنترلر دی ام ایکس 8 خط 24 کانال    دسته بندی: انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 

 

کنترلر دی ام ایکس 8 خط 24 کانال

 


 750.000 تومان


ابر تگ‌ها: دی ام ایکس, میکسر نور

دستگاه دی ام ایکس کنترلر DMX حرفه ای 24 خط    دسته بندی: انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
دستگاه دی ام ایکس کنترلر DMX
 
حرفه ای 24 خط
 
 ناموجود


ابر تگ‌ها: دی ام ایکس, میکسر نور

میکسر نور 8 خط    دسته بندی: رقص نور خانگی / انواع میکسر نور - میکسر بی سیم


 
میکسر نور 8 خط
 
 
 ناموجود


ابر تگ‌ها: میکسر نور