باند 12 اینچ اکتیو بلوتوث-usb اویدنت    دسته بندی: انواع باند و خرید و قیمت سیستم صوتی.اسپیکر


 
 
باند 12 اینچ اکتیو
 
بلوتوث - usb
 
Evident


ابر تگ‌ها: سیستم صوتی

میکروفن با سیم Evident    دسته بندی: انواع باند و خرید و قیمت سیستم صوتی.اسپیکر


 
 
میکروفن با سیم 
 

Evident
 
ابر تگ‌ها: میکروفن, سیستم صوتی

میکروفن بی سیم دستی Shure    دسته بندی: انواع باند و خرید و قیمت سیستم صوتی.اسپیکر


 
 
میکروفن بی سیم دستی
 

Shure
 
ابر تگ‌ها: میکروفن, سیستم صوتی

باند 15 اینچ اکتیو Pro    دسته بندی: انواع باند و خرید و قیمت سیستم صوتی.اسپیکر


 
 
باند 15 اینچ اکتیو Proابر تگ‌ها: سیستم صوتی