برف ساز - مایع برف ساز 5 لیتری ROSCO    دسته بندی: برف ساز و خرید و قیمت انواع دستگاه برف ساز


 
مایع برف ساز
مخصوص دستگاه برف ساز
5 لیتری ROSCO
 500.000 تومان


ابر تگ‌ها: مایع ها, دستگاه برف ساز, مایع برف ساز, برف ساز, مایع برف ساز 5 لیتری ROSCO, انواع مایع ROSCO